Finnmarksbilder

Författare
Tor Edvin Dahl
(Tor Edvin Dahl, Karen McFarlane, Nils A. Somby)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Aschehoug 1981 Norge, Oslo 173 sidor. : ill. 82-03-10481-9