Finsk läsebok 1 - med korta förklaringar och finsk-svensk ordförteckning

Författare
Björn Collinder
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skolöverstyrelsen 1936 Sverige, Stockholm 248 sidor.