Finska berättare - i urval och presentation

Författare
Olof Enckell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1954 Finland, Helsingfors
Norstedt 1946 Sverige, Stockholm 2 vol. (495 sidor., 404 sidor.)
Schildt 1946 Finland, Helsingfors 2 vol. (494, 403 sidor.)