Finska kadettkårens elever och tjänstemän 1812-1940 - suppl. 2

Författare
Birger Åkerman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1941 Finland, Helsingfors