Finska kadettkårens elever och tjänstemän 3, 1812-1960 - supplement

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Frenckellska tr. AB 1961 Finland, Helsingfors 199 sidor.