Finska kadettkårens elever och tjänstemän - biografiska anteckningar 1812-1912

Författare
Finska kadettkåren
(Samlade af Hugo Schulman och Sigurd Nordenstreng.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1912 Finland, Helsingfors ill.