Finska kadettkårens elever och tjänstemän - biografiska anteckningar : suppl. 1812-1921

Författare
Sigurd Nordenstreng
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1922 Finland, Helsingfors
1912 Finland, Helsingfors ill.