Finska kadettkårens hundraårsminnesfest

Författare
Georg Fraser
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1914 Finland, Helsingfors 81 sidor.