Finska kadettkårens insats i fosterlandets historia 1812-1912 - ett hundråarsminne

Författare
Sigurd Nordenstreng
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1912 Finland, Helsingfors