Firenze

Författare
(Tekst av Sven Ulric Palme fargefotografier av Kurt Otto-Wasow overs.: Odd Bang-Hansen)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden 1959 Norge, Oslo 30 sidor., 24 pl.-bl.