Firmalastbilen - ekonomi eller tradition?

Författare
Lars Olof Rask
(Lars O. Rask, Bengt Hultberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högsk. 1981 Sverige, Växjö 19 sidor.