Fish bile in environmental analysis

Författare
Margaretha Adolfsson-Erici
(Margaretha Adolfsson-Erici.)
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Department of Applied Environmental Science, Stockholm University 2005 Sverige, Stockholm 28 sidor.
Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) 2005 Sverige, Stockholm 70 sidor. (PDF)