Fisk och skaldjur

Författare
Ingrid Malmheden Yman
(Text: Ingrid Malmheden Yman)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket cop. 2010 Sverige, Uppsala 12 sidor. 91-7714-200-4
Statens livsmedelsverk cop. 2010 Sverige, Uppsala 13 sidor. 91-7714-200-4
Statens livsmedelsverk, Livsmedelsverkets repro 2001 Sverige, Uppsala, Uppsala 13 sidor.
Statens livsmedelsverk, Livsmedelsverkets repro 1998 Sverige, Uppsala, Uppsala 17 sidor.