Fiskafänge och fiskares samtal

Originaltitel
Riban'je i ribarsko prigovaran'je
Författare
Petar Hektorović
(Petar Hektorović svensk tolkning av Ulla-Britt Frankby ..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Renässans, Rundqvist 1994 Sverige, Göteborg, Göteborg 141 sidor. 21 cm