Fiskare - roman

Författare
Hans Kirk
(Hans Kirk övers.: Sam Johanson.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arbetarkultur, Rahm 1976 Sverige, Stockholm, Lund 352 sidor. 19 cm
Arbetarkultur, Västermalm 1957 Sverige, Stockholm, Stockholm 351 sidor.