Fiskarens uppslagsbok

Författare
(Huvudredaktör: Karl Henning.)
Genre
Bok, Encyklopedi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Prisma, Centraltr. 1986 Sverige, Stockholm, Borås 521 sidor., [16] pl.-s. i färg ill. 26 cm
Asplund, Seelig 1968 Sverige, Stockholm, S olna 600 sidor., [8] pl.bl. : ill.