Fiskarens uppslagsbok

Författare
(Huvudred.: Karl Henning)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Asplund, Seelig 1968 Sverige, Stockholm, S olna 600 sidor., [8] pl.bl. : ill.