Fiskbeståndet i Kultsjön 1954-1962

Författare
Thorolf Lindström
(T. Lindström, N.-A. Nilsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1964 Sverige, Stockholm 15 sidor., 11 tab.-bl., 4 diagramblad