Fiskefeber

Författare
Hans Lidman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Folket i bild, Seelig, Bok- o. reklamtr. 1960 Sverige, Stockholm, Stockholm 195 sidor. ill.
LT Seelig 1952 Sverige, Stockholm 205 sidor. : ill.
Saga Egmont nnnn 195 sidor. 978-87-26-65458-5