Fjärrförbindelser - roman

Författare
Lars Åke Augustsson
(Lars Åke Augustsson.)
Genre
Bok, Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Askelin & Hägglund, Minab/Gotab 1985 Sverige, Stockholm, Kungälv 131 sidor. 22 cm