Fjärrvärmenät i dialog med datorn 2, Kompletteringar av tidigare program

Författare
Lennart Borgman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1984 Sverige, Lund 34 sidor.
1982 Sverige, Lund 54 sidor.
19--?- Sverige, Lund
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan