Fjärrvärmeschakt i Scheelegatan, Köping - arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning: fornlämning 148:1, Stora torget genom Scheelegatan, Köping socken, Köping kommun, Västmanland

Författare
Ingela Harrysson
(Ingela Harrysson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen Kulturmiljövård 2015 Sverige, Västerås 11 sidor. ill. 978-91-7453-397-2