Fjæra

Författare
Lars Lerin
(Lars Lerin dikt av Ragnar Sandbæk.)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Syntryck, Wallin & Dalholm 1991 Sverige, Hagfors, Lund 96 sidor. huvudsakligen ill. (vissa i färg) 16 x 23 cm