Fjordens marodörer - modern smugglarroman

Författare
Torsten Sandberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, Schildt 1925 Sverige, Stockholm, Helsingfors 154 sidor.