Fläckebo komministergårds ladugård - fasadarbeten 2003 : antikvarisk kontroll : Fläckebo prästgård 1:13, Fläckebo socken, Västmanlands län

Författare
Rolf Hammarskiöld
(Rolf Hammarskiöld, Helén Sjökvist.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum 2005 Sverige, Västerås [8] sidor. : b ill.