Flågfjället 1:1: en botanisk dokumentation: Vargfjället: den epifytiska moss- och lavfloran.

Författare
Thomas Appelqvist
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 1991 Sverige 49