Flågfjället 1:1 - en botanisk dokumentation Vargefjället : den epifytiska moss- och lavfloran

Författare
Thomas Appelqvist
(Text: Thomas Appelqvist, Leif Andersson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1991 Sverige, Göteborg 47 sidor. : ill.