Fleurs de tempête - récit

Författare
Philippe Le Guillou
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gallimard 2008 Frankrike, Paris 161 sidor. 978-2-07-012008-6