Flexible interleaving sub-systems for FEC in baseband processors

Författare
Rizwan Asghar
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Department of Electrical Engineering, Linköping University 2010 Sverige, Linköping xxv, 189 sidor. : ill. 978-91-7393-397-1
Linköping University Electronic Press 2010 Sverige, Linköping 189