Flickor och teknik - kan man öka flickors teknikintresse genom undervisning baserad på laborativ vardagsteknik

Författare
Liselotte Carlswärd
(Liselotte Carlswärd, Daniel Karlsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1995 Sverige 30 sidor.