Flickornas yrkesval - anvisningar till flickorna och deras föräldrar i fråga om vissa yrken och utbildningsvägar

Författare
Emilia Broomé
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms folkskoledirektion 1939 Sverige, Stockholm 91 sidor. : ill.
Stockholms folkskoledirektion 1937 Sverige, Stockholm 93 sidor. : ill.
1932 Sverige, Stockholm
Stockholms folkskoledirektion 1930 Sverige, Stockholm 80 sidor. : ill.
Stockholms folkskoledirektion 1928 Sverige, Stockholm 67 sidor.
1926 Sverige, Stockholm 58 sidor.
1924 Sverige, Stockholm 50 sidor
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan