Flora Femsionensis eller Förteckning på de i Femsiö pastorat wildt wäxande vegitabilier

Författare
Elias Fries
(Elias Fries utgiven till Elias Fries 200-årsdag den 15 augusti 1994 genom Sigurd Fries)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
S. Fries 1994 Sverige, Umeå [2], 133 sidor. 21 cm