Floraison de la sculpture romane 2, Le cœur et la main

Författare
Raymond Oursel
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Zodiaque 1976 Frankrike, Paris 440 sidor.