Floraison de la sculpture romane 2, Le cœur et la main

Författare
Raymond Oursel
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Zodiaque 1976 Frankrike, Paris 440 sidor.
Zodiaque 1973-1976 Frankrike, Paris 2 vol.
Zodiaque 1973 Frankrike, Paris 416 sidor. ill.