Flugfiske - redskap och flugor, flugbindning, kast- och fisketeknik, flugfiskets biologi ...

Författare
Olle W. Nilsson
(Olle W. Nilsson & Rolf Smedman illustrationer: Rolf Smedman.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ica, Ljungföretagen 1995 Sverige, Västerås, Örebro 144 sidor. ill. (vissa i färg) 25 cm