Fluviological landforms and ice margin characteristics - an example from the Torneträsk area in northern Sweden

Författare
Barbro Gretener
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1983? Sverige, Uppsala S. 161-168