Flygbildsstudier av fluvial erosion - en metodundersökning inom Klarälvens övre meanderlopp = Studies of fluvial erosion in aerial photographs : a methodological study in the meander course of the river Klarälven, Western Sweden

Författare
Rolf Å. Larsson
(Rolf Å. Larsson.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1975 Sverige, Uppsala 178 sidor. diagr., ill., tab.