Flygplan från förr - civilflygets historia i bilder

Författare
Peter Haventon
(Peter Haventon.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Semic, Sörmlands grafiska 1989 Sverige, Sundbyberg, Katrineholm 96 sidor. ill. 26 cm