Flykten från Kara

Författare
Martin Nylund
(Martin Nylund ill. av Gunnar Widholm.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Diakonistyr. 1938 Sverige, Stockholm 110 sidor. ill.