Flykten och havet - dikter

Författare
Arne Lindström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LT 1952 Sverige, Stockholm 69 sidor.