Flyttningsersättning för personal på aktiv stat m. fl. vid försvarsväsendet - gällande bestämmelser för flyttningsersättning : formulärsamling. Anvisningar till formulären med redogörelse för prejudikat rörande flyttningsersättning : utarb. i sept. 1937 på uppdrag av Svenska officersförbundet

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. officersförb. 1937 Sverige, Stockholm 51s