FoU-stödet i teknikutvecklingen

Författare
Karin Rudberg
(Karin Rudberg, Torbjörn Winqvist.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Energiforskningsnämnden (Efn, Allmänna förl., Graphic Systems 1990 Sverige, Stockholm, Göteborg 148 sidor. tab. 25 cm