Focus on English 7 Textbook med Digitalt Övningsmaterial

Författare
Maria Jones
(Maria Jones, Anders Odeldahl, Christine Venn, Ted Sunhede-Fulk.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 2020 Sverige 978-91-47-14138-8
Liber 2020 Sverige 978-91-47-14139-5