Fokus i Uppsala - en beskrivning av hyresgästernas och personalens situation

Författare
Karin Paulsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Psykotekniska institutet ca 1973 Sverige, Stockholm 57 sidor.