Folkbiblioteken och Internet

Författare
Nancy Fjällbrant
(Nancy Fjällbrant, Cliff Weinmann)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers tekniska högsk., Informationsteknologicentrum 1995 Sverige, Göteborg 53 sidor.