Folkbildarkvinnor - om "folkhögskolemödrar" och folkbildarkvinnor innanför och utanför ramarna - från 1873 till nutid : identitet och frigörelse

Författare
Marianne Marcusdotter
(Marianne Marcusdotter.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skolöverstyr., Garnisonstryckeriet 1991 Sverige, Stockholm, Stockholm 80 sidor. ill.