Folkbildning på svenska? - en studie av språkintroduktion för migranter i studieförbundet Sensus regi

Författare
Magnus Dahlstedt
(Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes & Sabine Gruber.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Linköpings universitet, Linköping 2019 Sverige, Linköping, LiU-Tryck 66 sidor 21 cm 978-91-7685-010-7
Linköpings universitet 2019 Sverige, Linköping 1 onlineresurs (66 sidor)
Linköping University Electronic Press 2019 Sverige, Linköping 66