Folkbildningens samhällslära

Författare
Sven Ulric Palme
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ehlin 1956 Sverige, Stockholm 300 sidor.