Folkbildningsarbetet bland vuxna - inledningsföredrag vid 13:e allmänna folkskolläraremötet den 1 juli 1903

Författare
Knut Kjellberg
(Af med. d:r Knut Kjellberg)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1903 Sverige, Stockholm 8 sidor.