Folkdiktning, visor, folktro, sägner och en svartkonstbok 2. saml

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1881 Sverige, Göteborg 416 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan